झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

भाडे व्यवस्थापन प्रणाली

  • नागरिकांनी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, तर नोंदणीसाठी नाव, मोबाइल नंबर, ईमेल यासारखे मूलभूत तपशील घेतले जातील.
  • नोंदणी केल्यानंतर वापरकर्ता स्वतःसाठी किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी भाड्याने संबंधित तक्रार नोंदवू शकतो.
  • तक्रार नोंदवताना नाव, भाडे तपशील, बँक तपशील, मागील पेमेंट तपशील यासारखे मूलभूत तपशील भरणे आवश्यक आहे.
  • वापरकर्ता आधार कार्ड, बँक पासबुक, परि. २ क्रमांक आणि भाडे करार यांसारखे सहाय्यक दस्तऐवज देखील अपलोड करू शकतो.
  • वापरकर्ता त्याच्या विद्यमान अर्जाची स्थिती अनुप्रयोग सूची विभागांतर्गत पाहू शकतो.
  • कोणताही अर्ज नाकारला गेला असल्यास वापरकर्ता पुन्हा सबमिट करू शकतो.

भाडे संबंधित तक्रारींकरिता  ⇒  येथे क्लिक करा